http://kulturit.org/

  • KulturIT
  • KulturIT
  • KulturIT

Description:

Om KulturIT

KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene.

KulturIT er et IT-selskap av og for kultursektoren med lang erfaring fra museumsverden

KulturIT brenner for å gjøre kultursektoren bedre gjennom å utvikle, drifte og vedlikeholde felles IT-systemer for forvaltning, formidling, utvikling av samlinger ved museer og andre kulturinstitusjoner og for tilrettelegging av samlingene for forskning.

Et sentralt mål ved gjennomføring av museumsreformen og etableringen av det statlige museumsnettverket var å styrke samhandling og arbeidsdeling mellom museene. Arbeidet med felles nasjonale IT-løsninger er et godt eksempel på dette. Kollektivt bidrar museene med kompetanse og ressurser slik at de mindre også kan ta del i den videre utviklingen. De større institusjonene bør ikke kjøre egne løp, men ta sin del av et felles ansvar.

Jon Birger Østby, leder av referansegruppe for langsiktigplan 2020 - Norge og tidligere direktør for Norsk Folkemuseum og ABM-utvikling samt tidligere styremedlem i KulturIT

Thank you!

Your message has been succesfully sent!

There are no job openings at the moment. Let the employer know that you are interested in a position at KulturIT.

Subscribe to our newsletter!

Make sure you never miss the interesting stories of Perl startups, companies, apps and projects.